FARSKÉ OZNAMY 28. 02. 2022 – 06. 03. 2022

  • V pondelok 28. februára 2022 je začiatok Veľkého pôstu – štyridsiatnice. V prvom týždni sú aliturgickými dňami (kedy sa neslávi sv. liturgia) pondelok, stredapiatok.  V pondelok vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň ráno o 7:00 hod. a večer o 16:30 hod. večiereň. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst (teda jedenkrát za deň a môžem najesť a dvakrát občerstviť). V stredypiatky počas celého pôstu sa budeme spoločne
    modliť ráno veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Vo všetky stredypiatky svätej veľkej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa.
  • Blížia sa zádušné soboty, je potrebné obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (12. 03. 2022) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (19. 03. 2022) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O, a na štvrtú zádušnú sobotu (26. 03. 2022) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Z.
  • Oznamujeme, že na budúcu nedeľu 06. marca 2022 je jarná zbierka na charitu. Prispieť môžete venovaním 2 % z daní alebo osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov), alebo priamo vkladom na účet. 
  • Pozývame Vás pripojiť sa k výzve Svätého Otca Františka, ktorý vyhlásil stredu 02. marca 2022 za Deň pôstu za mier. Celý svet pozval k intenzívnym modlitbám a prísnemu pôstu na tento úmysel. Kto chce, môže si za tento deň zvoliť aj pondelok 28. februára 2022 v prvý deň Veľkého pôstu. Apel pápeža Františka za pokoj pre Ukrajinu si môžete prečítať aj vzadu na nástenke.
  • Drahí bratia a sestry, dávame do pozornosti zrušenie režimov OTP, OP a OP+. Všetky bohoslužby v katedrále sú v režime základ, maximálne do kapacity 140 osôb. Naďalej dodržiavajme respiračnú etiketu.

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.