FARSKÉ OZNAMY 07. 03. 2022 – 13. 03. 2022

  • Pozývame Vás pripojiť sa k modlitbe Akatistu ku Kristovým strastiam túto nedeľu o 20:30 hod. tu v katedrále sv. Jána Krstiteľa, po ktorej sa o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ pomodlí modlitbu za mier vo svete. Tiež je možné pripojiť sa prostredníctvom TV LUX a TV LOGOS.
  • Oznamujeme, že túto nedeľu 06. marca 2022 je jarná zbierka na charitu, ktorá okrem svojej bežnej práce momentálne veľmi aktívne pomáha utečencom z Ukrajiny. Prispieť môžete venovaním 2 % z daní alebo osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov), alebo priamo vkladom na účet. Bližšie informácie sú vzadu na nástenke.
  • Okrem tejto zbierky otec arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ vyhlásil mimoriadnu zbierku na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. Zbierka bude v Tretiu pôstnu  nedeľu (Krížupoklonnú) 20. marca 2022.
  • Ekumenické spoločenstvo Prešov nás pozýva k modlitbe za mier a uzmierenie na Ukrajine v pondelok 07. marca 2022 o 17:00 hod. v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.
  • V stredu a v piatok vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov. Vo všetky stredypiatky svätej veľkej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa.
  • Blížia sa zádušné soboty, je potrebné obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (12. 03. 2022) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (19. 03. 2022) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O, a na štvrtú zádušnú sobotu (26. 03. 2022) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Z.
  • Členovia prešovského gréckokatolíckeho Katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa pozývajú všetkých, ktorí radi a pekne spievajú, aby sa k nim pridali a spolu s nimi oslavovali Pána krásou zborových spevov. Nepotrebujete mať žiadne hudobné vzdelanie a nemusíte poznať noty. Hlavné je chcieť. Skúšky sú vždy vo štvrtok o 17.30 hod. v katedrálnom chráme, alebo na fare v nebíčku. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0905 942 236 a na plagáte na nástenke.

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.