FARSKÉ OZNAMY 21. 02. 2022 – 27. 02. 2022

  • Oznamujeme, že v stredu 23. februára 2022 a piatok 25. februára 2022aliturgické dni. V tieto dni sväté liturgie nebudú. Pozývame Vás pomodliť sa v kajúcom duchu pôstnu utiereň ráno o 7:00 hod. a večer o 16:30 hod. večiereň.
  • Blížia sa zádušné soboty, je potrebné obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (12. 03. 2022) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (19. 03. 2022) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O, a na štvrtú zádušnú sobotu (26. 03. 2022) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Z.
  • Od pondelka 28. februára 2022 začíname Veľký pôst – štyridsiatnicu. Pre našu cirkev sú pre toto obdobie charakteristické tzv. aliturgické dni (kedy sa neslávi sv. liturgia), preto podobne ako aj minulý rok vo Veľkom pôste, v stredy a piatky ráno už sväté liturgie nebudú, ale budeme sa spoločne modliť veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov a možnosť prijať Eucharistiu.
  • Oznamujeme, že v súvislosti so zbierkou Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike, bola z našej farnosti v nedávnom čase vyzbieraná na konečnú sumu 950 €.
  • Pozývame Vás na Ďakovnú púť do Ríma v dňoch 28. apríla – 1. mája 2022 letecky z Košíc, spojenú s mimoriadnou audienciou pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom Františkom vo Vatikáne dňa 30. apríla 2022. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.