FARSKÉ OZNAMY 26. 10. – 01. 11. 2020

  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali telefonicky do sakristie katedrály 0904 738 650, alebo Danielovi Galajdovi 0904 854 868 alebo o. Jozefovi Koščovi 0902 521 352. Kontaky nájdete aj na našej webovej stránke katedrala.sk.
  • Vychádzajúc z uznesenia vlády SR č. 678/2020 zo dňa 22.10.2020 platí zákaz vychádzania  od 24.10.2020 do 01.11.2020. Tento zákaz sa vzťahuje aj na účasť na bohoslužbách. Prosíme vás, aby ste boli disciplinovaní a rešpektovali nariadenia.
    Hoci fyzicky nemôžeme byť spolu pri slávení bohoslužieb, predsa môžeme byť duchovne zjednotení pri sledovaní sv. liturgií prostredníctvom médií: tv Zemplín, tv Logos, alebo prostredníctvom internetu v týchto časoch:
    V pondelok až piatok o 5:45 hod., 7:00 hod. a 16:30 hod.
    V sobotu o 7:00 hod. a 18:00 hod.
    V nedeľu o 8:00 hod., 10:00 hod., 11:45 hod. a 18.00 hod.

 

Daniel Galajda, farár
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.