Sviatosť zmierenia a pokánia

Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali telefonicky do sakristie katedrály 0904 738 650 alebo o. Danielovi Galajdovi 0904 854 868 alebo o. Jozefovi Koščovi 0902 521 352.

K sviatosti zmierenia a pokánia majú pristúpiť veriaci podľa farnosti, v ktorej žijú a nie podľa školy, ktorú navštevujú.

Tento obsah bol zaradený v Sviatosti. Zálohujte si trvalý odkaz.