FARSKÉ OZNAMY 02. 11. – 08. 11. 2020

  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali telefonicky do sakristie katedrály 0904 738 650, alebo o. Danielovi Galajdovi 0904 854 868 alebo o. Jozefovi Koščovi 0902 521 352. Kontaky nájdete aj na našej webovej stránke katedrala.sk.
  • Gréckokatolícki biskupi Slovenska pozývajú každý deň v období od 1. do 8. novembra 2020, vždy večer o 20:00 k spoločnej modlitbe Žaltára a panychíde zo zomrelých. Veriaci, ktorí sa s nimi duchovne spoja, prostredníctvom TV Zemplín a TV Logos a iných sociálnych sietí môžu získať úplné odpustky pre svoji zosnulých. “Veriaci môžu získať pre zosnulých odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť čo najskôr ako to bude možné ďalšie podmienky pre získanie odpustkov, ktorými sú svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
  • Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že tohto roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté aj na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať pričom nemusia súvisle nasledovať za sebou. Tieto opatrenia boli prijaté Vatikánom kvôli bezpečnosti veriacich.
  • Pozývame vás k účasti pri slávení bohoslužieb, hoci fyzicky nemôžeme byť spolu, predsa môžeme byť duchovne zjednotení pri sledovaní sv. liturgií prostredníctvom médií: tv Zemplín, tv Logos, alebo prostredníctvom internetu v týchto časoch:
    V pondelok piatok o 5:45 hod., 7:00 hod. a 16:30 hod.
    V sobotu o 7:00 hod. a 18:00 hod.
    V nedeľu o 8:00 hod., 10:00 hod., 11:45 hod. a 18.00 hod.

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.