FARSKÉ OZNAMY 09. 11. – 15. 11. 2020

 • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali telefonicky do sakristie katedrály 0904 738 650, alebo Danielovi Galajdovi 0904 854 868 alebo o. Jozefovi Koščovi 0902 521 352. Kontaky nájdete aj na našej webovej stránke katedrala.sk.
 • Oznamujeme Vám, naši drahí veriaci, že ak niekto potrebuje prijať sviatosť zmierenia alebo ak ste chorí a potrebujete prijať sviatosť pomazanie chorých, ohláste sa na farskom úrade telefonicky.
 • Veriaci môžu získať pre zosnulých odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť čo najskôr ako to bude možné ďalšie podmienky pre získanie odpustkov, ktorými sú svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
  Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že tohto roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté aj na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať pričom nemusia súvisle nasledovať za sebou. Tieto opatrenia boli prijaté Vatikánom kvôli bezpečnosti veriacich.
 • V čase núdzového stavu je obmedzený počet zúčastnených na svätej liturgii na 6. Kto chce mať účasť na sv. liturgii, má k dispozícii tieto sv. liturgie:
  V pondelok piatok o 5:45 hod., 7:00 hod. a 16:30 hod.
  V sobotu o 7:00 hod. a 18:00 hod.
  V nedeľu o 8:00 hod., 10:00 hod., 11:45 hod. a 18.00 hod.
  je ale potrebné nahlásiť sa telefonicky do sakristie katedrály na tel. číslo 0904 738 650 v čase od 6:00 – 8:00 a od 15:00 – 19:00 maximálne 2 osoby, prednostne z rodiny darcov na úmysel sv. liturgie.

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.