FARSKÉ OZNAMY 19. 02. – 25. 02. 2023

  • Dnes 18.  februára máme zbierku na Charitu.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. V zádušné soboty budeme mať vždy o 7. 00 svätú liturgiu a potom panychýdu za našich zosnulých. V druhú zádušnú sobotu 24. februára budeme čítať mená od A-H. V tretiu zádušnú sobotu 02. marca budeme čítať mená od CH – O. Na štvrtú zádušnú sobotu 09. marca sa budú čítať mena od P – Z.

 

  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2024/2025 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 20-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

 

  • Pozývame vás na Deň otvorených dverí na Gréckokatolíckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bude 20. februára v priestoroch fakulty so začiatkom o 9.00.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.