FARSKÉ OZNAMY 12. 02. – 18. 02. 2023

 

  • Zajtra, v pondelok 12. februára začíname v našej cirkvi obdobie Veľkého pôstu- svätej štyridsiatnice. V tento deň je zároveň predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Zároveň počas celého obdobia pôstu je v stredy a piatky zdržanlivosť od mäsa.

 

  • V pondelok, stredu a piatok počas pôstu máme aliturgické dni, preto sväté liturgie (eucharistia) v tieto dni nebudú. V pondelok, stredu a piatok sa pomodlíme ráno o45 utiereň, a večer o 16.30 v pondelok večiereň, a v stredu a piatok liturgiu vopred posvätených darov. Počas prvého týždňa Veľkého pôstu vás pozývame na modlitbu kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho, ktorý sa postupne pomodlíme každý deň o 12.00 hod. tu v katedrále. Dnes večer sa pomodlíme pôstnu večiereň a po nej bude obrad vzájomného zmierenia.

 

  • Na budúcu nedeľu 18. februára bude zbierka na Charitu.

 

  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. V zádušné soboty budeme mať vždy o00 svätú liturgiu a potom panychýdu za našich zosnulých. V druhú zádušnú sobotu 24. februára budeme čítať mená od A-H. V tretiu zádušnú sobotu 02. marca budeme čítať mená od CH – O. Na štvrtú zádušnú sobotu 09. marca sa budú čítať mena od P – Z.

 

  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2024/2025 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 20-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

 

  • GMC Bárka v Juskovej Voli vás pozýva na V. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.02.-01.03.2024, teda počas jarných prázdnin. Tábor je určený pre deti vo veku od 9 do 11 rokov. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte, alebo na stránke gmcbarka.sk.

 

  • Pozývame mladých na prvý ročník mládežníckej púte NÁVRAT K OTCOM 2024. Púť sa uskutoční v sobotu, 17. februára a povedie do Nitry. V rámci púte, ktorej cieľom je putovať po cyrilometodských pamiatkach, navštívime Nitriansky hrad. Program vyvrcholí slávením sv. liturgie v katedrále sv. Emerána Putovať budeme spoločným autobusom. Na púť je potrebné prihlásiť sa skrze prihlasovací formulár do 11. februára. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.