FARSKÉ OZNAMY 28. 01. – 04. 02. 2023

  • V utorok 30. 01. slávime Sviatok troch svätiteľov. V tento deň budú liturgie o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30. V pondelok večer sa pomodlíme večiereň sviatku.

 

  • V piatok februára  budeme sláviť sviatok Stretnutia Pána. Sväté liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a o 18:00 hod. Pri každej sv. liturgii sa budú svätiť sviece a po sv. liturgiách bude myrovanie. Vo štvrtok večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku s lítiou a utiereň.

 

  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota bude februára. O 7.00 bude svätá liturgia a potom panychýda za našich zosnulých.

 

  • Na budúcu nedeľu 04. februára bude zbierka na Podporný fond.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.