Farské oznamy 26. 03. – 03. 03. 2024

  • Na budúcu sobotu, 2. marca máme tretiu zádušnú sobotu. O 7.00 bude svätá liturgia a po nej sa budeme modliť panychydu za zosnulých na ktorej budeme čítať mená od CH – O.  Na štvrtú zádušnú sobotu  09. marca sa budú čítať mená od P – Z.
  • Na budúce nedeľu 03. marca bude vladyka Jonáš sláviť o 10. 00 archijerejskú svätú liturgiu tu v katedrále.
  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2024/2025 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 20-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.