FARSKÉ OZNAMY 17. 10. 2022 – 23. 10. 2022

 

  • Zajtra, v pondelok  17. októbra, sa po večernej svätej liturgii pomodlíme moleben k blaženému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
  • V sobotu 22. októbra 17:00 budeme tu v katedrále sláviť liturgiu sv. Jakuba. Je to starobylá liturgia, ktorá sa slávi raz v roku na sviatok sv. Jakuba. Preto v túto sobotu nebude večiereň, ani liturgia o 18:00 hod.
  • Na budúcu nedeľu 23. 10. je Misijná nedeľa. Po liturgiách bude v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich nahlasovali do sakristie katedrály. Prvé stretnutie bude koncom októbra.
  • Pozývame všetky deti a mládež, aby sa zapojili do výzvy Milión deti sa modlí ruženec, za mier a pokoj vo svete. Ruženec s deťmi sa pomodlíme v piatok 21. októbra po večernej sv. liturgii a potom bude stretko pre deti na fare.
  • Ponúkame vám k odberu časopis Slovo. Je to časopis našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Suma na rok je 27 € , na polrok je to 15 €. Zároveň sa tento časopis dá odoberať aj elektronicky za nižšiu cenu. Kto by mal záujem môže sa nahlásiť v sakristii.
  • Ponúkame vám knihu, ktorá popisuje celú návštevu pápeža Františka v roku 2021 na Slovensku. Je v nej mnoho fotografií, komentárov  a príhovorov sv. otca počas jeho návštevy na Slovensku. Zakúpiť si ju môžete v sakristii, alebo vzadu v chráme v miestnosti pre kurátorov jej cena je 35 €.
  • Vzadu za lavicami si za dobrovoľný príspevok môžete zobrať nové číslo nášho farského infolistu Katedrála. sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.