FARSKÉ OZNAMY 10. 10. 2022 – 16. 10. 2022

 

  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich už nahlasovali do sakristie katedrály. Prvé stretnutie by malo byť koncom októbra. A zároveň všetky deti a mládež pozývame na piatkové stretká po večernej sv. liturgii a na liturgie v nedeľu o 11:45.
  • Pozývame mládež a detí, ktoré chcú budovať spoločenstvo a nové priateľstvá, aby sa stali súčasťou organizácie Federácia skautov Európy, stretnutia by mali tu v Prešove. Ak by ste mali záujem, bližšie informácie získate na farskom úrade a vzadu na nástenke.
  • Ponúkame vám k odberu časopis Slovo. Je to časopis našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Suma na rok je 27 € , na polrok je to 15 €. Zároveň sa tento časopis dá odoberať aj elektronicky za nižšiu cenu. Kto by mal záujem môže sa nahlásiť v sakristii.
  • Ponúkame vám knihu, ktorá popisuje celú návštevu pápeža Františka v roku 2021 na Slovensku. Je v nej mnoho fotografií, komentárov  a príhovorov sv. otca počas jeho návštevy na Slovensku. Zakúpiť si ju môžete v sakristii, alebo vzadu v chráme v miestnosti pre kurátorov jej cena je 35 €.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.