FARSKÉ OZNAMY 24. 10. 2022 – 30. 10. 2022

  • Dnes v nedeľu 23.  októbra je Misijná nedeľa. Po liturgiách bude v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ich nahlasovali do sakristie katedrály. Prvé stretnutie bude v stredu po večernej liturgii ktorá bude o 16:30.
  • Pozývame všetky deti a mládež na farský výlet v piatok 28. októbra. Chceli by sme ísť na Soľnohrad do Ruskej novej vsi. Pre bližšie informácie, kontaktujte o. kaplána.
  • Ponúkame vám stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2023, jeho cena je 2,80 €. Taktiež všetkých členov spolku sv. Cyrila a Metóda prosíme aby si vyzdvihli podielové knihy a kalendár v sakristii.
  • Ponúkame vám k odberu časopis Slovo. Je to časopis našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Suma na rok je 27 €, na polrok je to 15 €. Zároveň sa tento časopis dá odoberať aj elektronicky za nižšiu cenu. Kto by mal záujem môže sa nahlásiť v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.