FARSKÉ OZNAMY 09. 01. 2023 – 15. 01. 2023

  • Na budúcu nedeľu 15. 01. 2023 bude zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu + cirkevné školy. Účelom tejto zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a pre potreby cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.
  • Chceme sa poďakovať p. Michalovi Drábovi a všetkým ktorí pomohli pri rekonštrukcii betlehemu v našom chráme.
  • Ponúkame vám seminárny časopis Prameň a kalendár. Zakúpiť si ich môžete vzadu v miestnosti pre kurátorov.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.