FARSKÉ OZNAMY 02. 01. 2023 – 08. 01. 2023

3

  • Vo štvrtok 5 januára 2023 máme Predvečer Bohozjavenia. Tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7:00 hod. sa pomodlíme Kráľovské hodinky a o 16:00 hod. bude Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého a Veľkým svätením vody.
  • V piatok 6. januára 2023 slávime sviatok Bohozjavenia. Sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 8.00 o 10.00 po tejto liturgií bude Veľké svätenie vody, potom bude liturgia o 12.00 a večer o 18.00. Po svätých liturgiách bude myrovanie.
  • Do 4. januára je voľnica. Tiež do Bohozjavenia sa nezvykne v chráme kľačať.
  • Tí, ktorí máte záujem o požehnanie vášho príbytku na sviatok Bohozjavenia, januára, môžete sa zapísať v sakristii.
  • Liturgický program počas sviatkov našej farnosti je zverejnený aj na plagáte pri vchode do chrámu a na našej webovej stránke katedrala.sk.
  • Oznamujeme, že v kalendárnom roku 2022 bolo v našej farnosti 42 krstov, 16 sobášov a 39 pohrebov.
  • Oznamujeme vám, že v našej farnosti sa na zbierku Dobrá novina, ktorá pomáha ľuďom v Afrike, vyzbierala suma 519 €. Zároveň sa chceme poďakovať za veci a vaše príspevky v zbierke ľuďom na Ukrajine. Veci sme už odovzdali, preto vás prosíme, aby ste ich už nenosili do sakristie. Z vašich finančných príspevkov skauti z Prešova, pripravili vyše 300 balíčkov pre Ukrajinské deti.
  • GMC Bárka Juskova Voľa pozýva mládež vo veku 12.-14. rokov na Zimný tábor, v dňoch od 02.01. – 05.01. 2023. Prihlásiť sa môžete na gmcbarka.sk
  • Ponúkame vám seminárny časopis Prameň a kalendár. Zakúpiť si ich môžete vzadu v miestnosti pre kurátorov.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.