FARSKÉ OZNAMY 06. 05. – 12. 05. 2024

 Vo štvrtok 09. mája budeme sláviť sviatok Nanebovstúpenia Pána. V tento
deň budú sväté liturgie o 5.45, 7.00, 8.30, 16.30 a o 18.00. V stredu večer sa
pomodlíme večiereň tohto sviatku. Po svätých liturgiách bude myrovanie.

 V sobotu 11. mája budeme sláviť sviatok blaženého hieromučeníka Vasiľa
Hopka. Sväté liturgie budú v tento deň o 7.00, 8.30, Archijerejská svätá
liturgia a o 17.00. V piatok večer sa pomodlíme večiereň tohto sviatku.

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.