FARSKÉ OZNAMY 13. 05. – 19. 05. 2024

 

  • Dnes je zbierka na katolícke masmédia.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nove číslo farského infolistu Katedrála.sk.

 

  • V piatok 17. mája sa po večernej svätej liturgii pomodlíme moleben k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

 

  • Budúca sobota 18. mája, bude zádušná, preto sa po liturgii za zosnulých o 7.00, pomodlíme aj panychídu za všetkých našich zosnulých.

 

  • Na budúcu nedeľu slávime sviatok Päťdesiatnice – Zoslania Svätého Ducha, po sv. liturgiách bude myrovanie. Po večernej svätej liturgii sa pomodlíme Veľkú večiereň s modlitbami na kolenách. Zároveň od tohto dňa sa smie v chráme kľačať.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.