FARSKÉ OZNAMY 01. 04. – 07. 04. 2024

  • Počas Svetlého týždňa sa budeme po večerných liturgiách modliť večiereň.

 

  • Svetlý utorok budeme mať o 5.45 Utiereň a liturgie budeme mať o 7.00, 8.30, 16.30 a 18.00. Večiereň bude po sv. liturgii slávenej o 16.30 hod.

 

  • Počas celého Svetlého týždňa je voľnica. Zároveň pripomíname, že počas sviatkov Paschy až do sviatku Zoslania Svätého Ducha v chráme nekľačíme.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Pozývame miništrantov vás na víkendové stretnutie miništrantov Prešovskej archieparchie, ktoré sa uskutoční 12.-14. apríla 2024 v GMC Bárka v Juskovej Voli. Bližšie informácie u o. kaplána.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.