FARSKÉ OZNAMY 25. 03. – 31. 03. 2023

  • Dnes v Kvetnú nedeľu budeme počas svätých liturgii o 8.00, 10.00, 12.00 a 17.00 spovedať pred sviatkami Paschy. Prosíme vás, aby ste tento deň využili na prijatie sviatosti zmierenia.

 

  • Zajtra v pondelok 25. marca slávime sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 7.00, 8.30 a večer o16.30  bude Svätá liturgia s večierňou. Zároveň vás pozývame dnes večer po liturgii pomodliť sa večiereň a utiereň tohto sviatku.

 

  • V utorok a stredu nasledujúceho, strastného týždňa budeme mať o 6.45 Utiereň a večer o 16.30 Liturgiu Vopred posvätených darov.

 

  • Na Veľký štvrtok budeme mať o 13.00 Liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, na ktorej bude obrad umývania nôh a posvätenie myra a večer o 17.00 Utiereň s čítaním strastných evanjelií (sväté strasti).

 

  • Na Veľký piatok sa o 8.00 pomodlíme Cárske časy a poobede o 15.00 Večiereň s uložením pláščenice do hrobu.

 

  • Na Veľkú sobotu sa ráno o 8. 00 Pomodlíme nadhrobnú Jeruzalemskú utiereň a večer o 17.00 Liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou.

 

  • V noci na nedeľu Paschy sa mení zimný čas na letný !!! O 4.30 bude Utiereň, po nej archijerejská svätá liturgia a po nej požehnanie jedál.  Ďalšie sväté liturgie budú o 8.00, 10.00, 12.00 a 17.00. Po liturgiách bude myrovanie. V tento deň sa o 15.00 pomodlíme Paschálnu večiereň so sprievodom okolo chrámu.

 

  • Vo svetlý pondelok bude liturgický program ako v bežnú nedeľu.

 

  • Podrobný liturgický program nájdete v infoliste katedrála.sk, vzadu na nástenke aj na internetovej stránke Katedrála.sk.

 

utorok 26. marca doobeda budeme spovedať chorých pred sviatkami Paschy. Prosíme príbuzných, aby ich nahlásili v sakristii katedrály.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.