FARSKÉ OZNAMY 01. 01. – 07.01. 2023

 

 Zajtra, v pondelok 01. januára, slávime sviatok Obrezania Pána a svätého
Bazila Veľkého liturgický program bude ako v nedeľu. Po svätých liturgiách
bude myrovanie.
 V piatok 05. januára máme Predvečer sviatku Bohozjavenia. V tento deň je
predpísaná zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Ráno o 7.00 sa pomodlíme
Kráľovské hodinky a večer o 16.00 bude Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou s Veľkým svätením vody.
 V sobotu 06. januára slávime sviatok Bohozjavenia, sväté liturgie budú ako
v nedeľu. Po svätých liturgiách bude myrovanie.
 Prosíme vás, aby ste sa v sakristii nahlásili na posviacku vašich príbytkov,
ktorá bude 6. a 7. januára 2024.
 Oznamujeme vám, že v kalendárnom roku 2023 bolo v našej farnosti 27 krstov,
20 sobášov a 32 pohrebov.
 Oznamujeme vám, že v našej farnosti sa na zbierku Dobrá novina, ktorá
pomáha ľuďom v Afrike, vyzbierala suma 755 €. Vďaka za vaše dary.
 GMC Bárka v Juskovej voli pozýva mládež vo veku 12 až 14 rokov na Zimný
tábor od 2. – 5. januára. Prihlásiť sa môžete na gmcbárka.sk.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.