FARSKÉ OZNAMY 25. 12. – 31.12. 2023

FARSKÉ OZNAMY
25. 12. – 31.12. 2023

 Chceme vás pozvať, aby ste využili možnosť vyspovedať sa pred sviatkami
Narodenia Pána, dnes doobeda počas svätých liturgii.
 Dnes poobede, keďže máme predvečer Kristovho narodenia sa o 16.00
pomodlíme Veľkú večiereň a o 21.00 Veľké povečerie s lítiou.
 Zajtra, v pondelok 25. decembra na sviatok narodenia Pána bude liturgický
program ako v nedeľu. Do 04. januára je voľnica, taktiež do Bohozjavenia sa
nezvykne v chráme kľačať.
 Chceme vás pozvať na koledovanie Dobrej noviny, ktoré si pripravili deti
a mládež z našej farnosti. Koledovať budú v našom chráme zajtra 25.
decembra o 13.00.
 V utorok 26. decembra máme druhý deň sviatku Kristovho narodenia, sväté
liturgie budú ako v nedeľu.
 V stredu 27. decembra slávime tretí deň sviatku Kristovho narodenia, sväté
liturgie budú o 5.45, 7.00, 8.30 a o 16.30. Liturgia o 18.00 v tento deň nebude.
Ďalší program na sviatky Narodenia a Bohozjavenia Pána si môžete pozrieť
vzadu na nástenke, alebo na internetovej stránke Katedrála.sk
 Prosíme vás, aby ste sa v sakristii nahlásili na posviacku vašich príbytkov,
ktorá bude 6. a 7. januára 2024.
 Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk
 GMC Bárka v Juskovej voli pozýva mládež vo veku 12 až 14 rokov na Zimný
tábor od 2. – 5. januára. Prihlásiť sa môžete na gmcbárka.sk.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.