FARSKÉ OZNAMY 22. 02. – 28. 02. 2021

  • Počnúc touto nedeľou 21. februára 2021 do 31. marca 2021 je jarná zbierka na charitu. Prispieť môžete osobne na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov) alebo priamo vkladom na účet. Všetky bližšie informácie nájdete na stránke našej charity www.gkcharita-po.sk.
  • Oznamujeme, že podľa aktuálnych hygienických opatrení nie je možné sláviť verejné sv. liturgie. Preto Vás pozývame zúčastniť sa sv. liturgií online. Poriadok bohoslužieb na budúci týždeň je nasledovný:
  • V pondelok, v utorok a vo štvrtok budú sv. liturgie ráno o 7:00 hod. a poobede o 16:30 hod.
  • V stredu a v piatok vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.o 16:30 hod. na Božskej službe vopred posvätených darov. Vo všetky stredypiatky svätej veľkej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa.
  • Na budúcu nedeľu budú sv. liturgie o 8:00, 10:00, 11:45o 18:00 hod.
  • Blížia sa zádušné soboty, je potrebné obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete telefonicky na tel. č. 0904 738 650 do sakristie katedrály. Na druhú zádušnú sobotu (27. 02. 2021) sa budú čítať mená rodín od písmena A – po písmeno H. Na tretiu zádušnú sobotu (06. 03. 2021) sa budú čítať mená rodín od písmena CH – po písmeno O, a na štvrtú zádušnú sobotu (13. 03. 2021) sa budú čítať mená od písmena P – po písmeno Z.
  • Pripomíname, že od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie ľudu na internetovej stránke scitanie.sk. Príslušnosť ku svojej cirkvi udávame podľa príslušnosti svojho otca, prípadne starého otca.

Daniel Galajda, farár            

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.