Začiatok miestnych synodálnych konzultácií

Drahí bratia a sestry, od 15. marca 2022 začínajú v našich farských a iných  spoločenstvách prebiehať synodálne konzultácie, čiže stretnutia skupín v rámci synodálneho procesu. V jednej skupine by nemalo byť viac ako 10 členov, aby mohol každý zažiť skúsenosť synodality, čiže spoločného kráčania, ktoré spočíva v hovorení a počúvaní toho druhého v prostredí vzájomnej dôvery a lásky v snahe zachytiť, čo nám dnes Svätý Duch hovorí. 

Vraví sa, že niet nad osobné pozvanie. Preto povzbudzujeme všetkých vás, ktorí budete v najbližšom čase oslovení kňazmi alebo inými miestnymi koordinátormi, aby ste sa s odvahou a dôverou do týchto konzultácií zapojili. Prvou fázou je vytvorenie skupín synodálnych konzultácií. Odporúčame potom realizovať aj niekoľko stretnutí týchto skupín do konca apríla 2022. Pri každom stretnutí pod vedením moderátora zapisovateľ vyhotoví krátky anonymný zápis najdôležitejšieho ovocia synodálnej konzultácie. Farári alebo správcovia farností pozbierajú toto ovocie a zašlú svojim protopresbyterom do 6. mája 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na plagáte prebiehajúcej Synody.

Prijmime toto pozvanie, vytrvalo sa modlime a nechajme sa inšpirovať aj slovami modlitby za Synodu: „Daj, nech v Tebe nájdeme jednotu, aby sme spoločne kráčali k večnému životu.“ Ďakujeme za vašu odvahu a ochotu spoločne kráčať.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.