FARSKÉ OZNAMY 19. 10. – 25. 10. 2020

 

 • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali telefonicky do sakristie katedrály 0904 738 650, alebo o. Danielovi Galajdovi 0904 854 868 alebo o. Jozefovi Koščovi 0902 521 352.
  Kontaky nájdete aj na našej webovej stránke katedrala.sk.
 • V čase núdzového stavu je obmedzený počet zúčastnených na svätej liturgii na 6. Kto chce mať účasť na sv. liturgii, má k dispozícii tieto sv. liturgie: 
  V pondelok až piatok o 5:45 hod., 7:00 hod. a o 16:30 hod.
  V sobotu o 7:00 hod. a o 18:00 hod.
  V nedeľu o 8:00 hod., o 10:00 hod., o 11:45 hod. a o 18.00 hod.
  Je ale potrebné nahlásiť sa telefonicky do sakristie katedrály na tel. číslo 0904 738 650 v čase od 6:00 – 8:00 a od 15:00 – 19:00 hod. maximálne 2 osoby, prednostne z rodiny darcov na úmysel sv. liturgie.
 • Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, ktorý vydali naši biskupi.
 • Pozývame vás sledovať sv. liturgie prostredníctvom médií: tv Zemplín, tv Logos alebo prostredníctvom internetu.

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.