FARSKÉ OZNAMY 31. 10. 2022 – 06. 11. 2022

 

  • Drahí veriaci, vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk, za dobrovoľný príspevok.
  • V utorok 1. novembra o 10:00, sa pomodlíme na cintoríne v dome smútku panychídu za našich zosnulých
  • Gréckokatolícka charita Prešov vypisuje nové Výberové konanie na pozíciu Pracovník sociálnych služieb v Nízkoprahovom dennom centre so sídlom Pod Táborom 33/A v Prešove. Bližšie informácie sú vzadu na nástenke.
  • Ponúkame vám stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2023, jeho cena je 2,80 €. Taktiež všetkých členov spolku sv. Cyrila a Metóda prosíme aby si vyzdvihli podielové knihy a kalendár v sakristii.
  • Ponúkame vám k odberu časopis Slovo. Je to časopis našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Suma na rok je 27 €, na polrok je to 15 €. Zároveň sa tento časopis dá odoberať aj elektronicky za nižšiu cenu. Kto by mal záujem môže sa nahlásiť v sakristii.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.