FARSKÉ OZNAMY 31. 07. – 06. 08. 2023

  • Na budúcu nedeľu máme sviatok Premenenia Pána, sväté liturgie budú ako zvyčajne v nedeľu. Po svätých liturgiách bude myrovanie. V sobotu večer sa pomodlíme večiereň a v nedeľu ráno utiereň sviatku.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na Katechizáciu a katolícke školy.
  • Na budúcu nedeľu sa bude konať odpust v Litmanovej na hore Zvir. Program si môžete pozrieť vzadu na plagáte. Z Prešova pôjde autobus pre pútnikov. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii, kde dostanú aj bližšie informácie.
  • V utorok 08. začína Uspensky pôst, pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. (01.08. – 14. 08.)
  • Vzadu v miestnosti pre kurátorov si môžete zakúpiť seminárny časopis Prameň
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.