FARSKÉ OZNAMY 30. 01. 2023 – 05. 02. 2023

  • pondelok 30. 01. slávime Sviatok troch svätiteľov. Zároveň vás v tento deň pozývame na svätú liturgiu v gréckom jazyku, ktorá bude tu v katedrále o 8:30. V tento deň budú liturgie o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a o 18:00.
  • Vo štvrtok  2. februára 2023 budeme sláviť sviatok Stretnutia Pána. Sväté liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a o 18:00 hod. Pri každej sv. liturgii sa budú svätiť sviece a po sv. liturgiách bude myrovanie.
  • stredu večer po sv. liturgii sa pomodlíme veľkú večiereň sviatku s lítiou a utiereň.
  • Pozývame Vás aj tohto roku obnoviť si hramoty. Dopísať mená Vašich zosnulých môžete v sakristii katedrály. Prvá zádušná sobota bude 11. februára.
  • V piatok 3. februára je voľnica.
  • Na budúcu nedeľu februára bude zbierka na podporný fond arcibiskupského úradu. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a všetkých komisií zriadených pri ABÚ.
  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2023/2024 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore 7902J – gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 19-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

Prihlášku je možné podať do 20.3.2023

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.