FARSKÉ OZNAMY 29. 05. – 04. 06. 2023

 Pozývame vás dnes na Veľkú večiereň s modlitbami na kolenách, ktorá sa začne
po večernej svätej liturgii o 17.00. Zároveň od dnešného dňa sa smie v chráme
kľačať.
 Zajtra máme druhý deň dnešného sviatku, Pondelok Svätého Ducha. V tento deň
budú sväté liturgie o 5.45, 7.00, 8.30, 16.30 a 18.00.
 Pozývame vás na festival duchovných piesni byzantského obradu, ktorý sa
uskutoční tu v katedrále v sobotu 10. júna o 14.00 hod.

 Z iniciatívy Generálneho sekretariátu synody sa v stredu 31. mája 2023 uskutoční
celosvetový mariánsky Deň modlitieb za synodu. Srdečne pozývame pripojiť sa k
tomuto dňu modlitieb buď v Bazilike v Ľutine, kde o 9.30 bude mariánsky moleben a
o 10.00 svätá liturgia, alebo aj v inom čase vo vašich farnostiach, spoločenstvách či
rodinách. Ďakujme Bohu za dary, ktoré sme počas synodálnej cesty už prijali,
prosme o Božie požehnanie pre jej ďalší priebeh, za Svätého Otca, biskupov,
kňazov, zasvätené osoby i laikov, aby sme pod vedením Svätého Ducha, na
príhovor presvätej Bohorodičky i všetkých svätých spolu s Kristom kráčali pre dobro
Cirkvi i spásu celého sveta.
 Milovaní mladí, srdečne Vás pozývame na Svetové dni mládeže do Lisabonu, ktoré
sa uskutočnia 1.-6. augusta 2023. Súčasťou výpravy mladých gréckokatolíkov zo
Slovenska bude aj vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Bratislavskej eparchie.
Ak túžite zažiť nádherné spoločenstvo mladých z celého sveta, je tu posledná
možnosť prihlásenia sa a to do stredy 31.mája 2023. Po tomto dátume už nebude
možnosť prihlásiť sa a putovať so slovenskými pútnikmi. Všetky informácie ako aj
prihlasovací formulár nájdete na stránke www.gmcbarka.sk
 Mládež a deti pozývame na letné stretnutia mládeže, do nášho centra pre mládež
v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke, alebo na internetovej
stránke gmcbarka.sk

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.