FARSKÉ OZNAMY 29. 03. 2021 – 04. 04. 2021

  • Poriadok online bohoslužieb na budúci týždeň je nasledovný:
  • V pondelok, utorok a v stredu vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň o 7:00 hod.o 16:30 hod. Božskú službu vopred posvätených darov. V stredu je zdržanlivosť od mäsa.
  • Vo Svätý a Veľký štvrtok bude ráno o 9:00 hod. sv. liturgia s posvätením myra a o 16:30 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (sl.), po jej skončení Strasti – utiereň veľkého piatka (sl.)
  • Vo Svätý a Veľký piatok ráno budú o 8:00 hod. Kráľovské hodinky (sl.) a o 15:00 hod. veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu (sl.). Tento deň je prikázaný sviatok. Tiež je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst.
  • V sobotu ráno bude o 7:00 hod. Jeruzalemská utiereň (sl.) a o 17:00 hod. liturgia
    sv. Bazila Veľkého s večierňou (sl.).
  • V nedeľu Paschy bude ráno o 7:00 hod. utiereň vzkriesenia (csl.), o 8:00 hod. archijerejská sv. liturgia a posvätenie paschálnych jedál (sl.) a o 10:00 hod. sv. liturgia, po ktorej bude takisto posvätenie paschálnych jedál (csl.). Tiež budú sv. liturgie o 11.45 a o 18:00 hod. Večer o 17:00 hod. bude veľká večiereň (sl.).
  • Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak učiniť v najbližších dňoch.

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.