FARSKÉ OZNAMY 28. 11. 2022 – 04. 12. 2022

  • Dnes v nedeľu 27.   novembra máme zbierku na charitu.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo nášho farského infolistu, Katedrála.sk
  • Gymnázium bl. biskupa Gojdiča, pozýva všetkých záujemcov o štúdium na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 8. decembra v čase od 9:00- 12:00.
  • Dávame vám do pozornosti duchovné cvičenia pre bezdetných manželov, ktoré organizuje nezisková organizácia Milujúca náruč, v čase od 9. – 12. decembra, bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.