FARSKÉ OZNAMY 28. 03. 2022 – 03. 04. 2022

  • V stredu a v piatok vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň, ktorá bude o 15 minút skôr, teda o 6:45 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov. Vo všetky stredypiatky svätej veľkej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa. Každú nedeľu je pred Veľkopôstnou večierňou  pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod.
  • Dávame do pozornosti zúčastniť sa aj extrémnej krížovej cesty dlhej 30-40 km v Zborove v okr. Bardejov. Prihlásiť sa môžete do 1. apríla 2022. Bližšie informácie sú vzadu na plagáte.
  • V stredu 30. marca 2022 Vás po večernej liturgii VPD pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu utiereň s Veľkým kajúcim kánonom sv. Andreja Krétskeho. 
  • Pozývame deti, ktoré sa pripravujú na sviatosť zmierenia a pokánia na online stretnutie vo štvrtok 31. marca 2022 o 17:30 hod. Bližšie inforácie Vám poskytne o. kaplán Jozef Košč.
  • Pred sviatkami Vzkriesenia Pána budeme spovedať chorých. Prosíme príbuzných, aby ich nahlásili v sakriastii katedrály.
  • Oznamujeme, že na mimoriadnej zbierke na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine sa z našej farnosti vyzbierala suma 3 000 eur.
  • Členovia prešovského gréckokatolíckeho Katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa pozývajú všetkých, ktorí radi a pekne spievajú, aby sa k nim pridali a spolu s nimi oslavovali Pána krásou zborových spevov. Nepotrebujete mať žiadne hudobné vzdelanie a nemusíte poznať noty. Hlavné je chcieť. Skúšky sú vždy vo štvrtok o 17.30 hod. v katedrálnom chráme, alebo na fare v nebíčku. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0905 942 236 a na plagáte na nástenke.
  • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály. 

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.