FARSKÉ OZNAMY 27. 05. – 02. 06. 2024

 

  • V pondelok začína Petropavlovský pôst, ktorý nás pripravuje na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.

 

  • Vo štvrtok slávime sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, sväté liturgie budú v tento deň o 45, 7.00, 8.30 a 16.30.

 

  • Pozývame rodiny, ale aj všetkých vás na farskú púť do Litmanovej na horu Zvir, ktorá bude v sobotu 8.  júna, nahlásiť sa a bližšie informácie získate v sakristii, alebo u otca kaplána.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.