FARSKÉ OZNAMY 27. 02. 2023 – 05. 03. 2023

  • Dnes je zbierka na charitu.
  • V pondelok, stredu a piatok tohto týždňa máme aliturgické dni, preto sväté liturgie v tieto dni nebudú. V pondelok, stredu a piatok sa pomodlíme ráno o 6.45 utiereň, a večer o 16.30 v pondelok večiereň, a v stredu a piatok liturgiu vopred posvätených darov.
  • V sobotu 04. marca máme zádušnú sobotu. Preto sa budeme modliť za našich zosnulých o 7.00 bude svätá liturgia a po nej sa pomodlíme panychídu za zosnulých na ktorej budeme čítať mená od A-H.
  • Vo štvrtok 2. marca bude po večernej liturgii stretnutie pre deti, ktoré sa pripravujú na svätú spoveď a ich rodičov.
  • Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2023/2024 otvára pre uchádzačov o štúdium jednu triedu štvorročného gymnázia pre žiakov deviateho ročníka ZŠ v študijnom odbore 7902J – gymnázium so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 19-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery.

Prihlášku je možné podať do 20.3.2023.

  • Drahí rodičia a budúci prváčikovia.

Srdečne Vás  pozývame  na deň otvorených dverí na Cirkevnej základnej škole, ktorá je súčasťou Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča, ktorý sa uskutoční         27. 2. 2023 v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. Pripravili sme si pre Vás rôzne aktivity ako napríklad: čitateľský kútik, tvorivé dielne, jazykové aktivity, po stopách panovníkov zeme, zábavné interaktívne učenie a občerstvenie. Tešíme sa na stretnutie.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.