FARSKÉ OZNAMY 26. 12. 2022 – 01. 12. 2023

  • Zajtra 27. decembra slávime tretí deň Kristovho narodenia a spomienku na sv. prvomučeníka archidiakona Štefana. Sv. liturgie budú v tento deň o 5.45, 7.00, o 8.30 Archijerejská sv. liturgia, potom o 16.30 a o 18.00.
  • V stredu 28. decembra o 17:30, vás pozývame na vianočný koncert Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa, ktorí sa uskutoční tu v katedrále v Prešove.
  • Do 4.  januára je voľnica. Tiež do Bohozjavenia sa nezvykne v chráme kľačať.
  • V nedeľu 1.   januára budeme sláviť sviatok Obrezania Ježiša Krista a spomienku na sv. Bazila Veľkého. Sv. liturgie budú ako zvyčajne v nedeľu o 5.45, 8.00, 10.00, 11.45 a 18.00. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Tí, ktorí máte záujem o požehnanie vášho príbytku na sviatok Bohozjavenia 6. januára, môžete sa zapísať v sakristii.
  • Chceme sa poďakovať bohuznámej rodine za vianočný stromček v našom chráme a taktiež bohuznámej firme sa upratovanie nášho chrámu počas sviatkov.
  • GMC Bárka Juskova Voľa pozýva mládež vo veku 12.-14. rokov na Zimný tábor, v dňoch od 02.01. – 05.01. 2023. Prihlásiť sa môžete na gmcbarka.sk
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk. Tiež vám ponúkame seminárny časopis Prameň a kalendár.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.