FARSKÉ OZNAMY 24. 07. – 30. 07. 2023

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk

 

  • Gréckokatolícke rehoľné sestry redemptoristky vo Vranove nad Topľou-Lomnici srdečne pozývajú na víkendové duchovné obnovy v ich kláštore, ktoré organizujú pre ženy a dievčatá. Viac informácie nájdete vzadu na plagáte.

 

  • Dávame vám do pozornosti podujatie s názvom Ráchelina vinica je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov. Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené vzadu na plagáte.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.