FARSKÉ OZNAMY 24. 04. – 30. 04. 2023

 •  Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.
 • Dávame vám do pozornosti, zmeny v liturgickom programe. Sväté liturgie v sobotu
  a v nedeľu budú vždy o 17.00 a po nich sa vždy pomodlíme večiereň. Svätá liturgia
  v nedeľu je presunutá z 11:45 na 12:00 už na stálo.
 •  V sobotu sa v našom kňazskom seminári uskutoční deň otvorených dverí, ktorý je
  špeciálne zameraný na miništrantov, prosíme záujemcov, aby sa hlásili v sakristii,
  alebo u otca kaplána.
 •  Mládež vo veku od 9 -19 rokov, pozývame na víkendovku do GMC Bárka v
  Juskovej voli v termíne 28.04. – 30.04., viac informácii nájdete vzadu na plagáte
  alebo u otca kaplána.
 •  Pozývame vás aj na turistický deň s vladykom Petrom, ktorý sa uskutoční
  v pondelok 1. mája v okolí vodnej nádrže Domaša. Pre účastníkov je pripravený
  program aj občerstvenie. Prosíme vás, aby ste sa v prípade záujmu nahlásili
  v sakristii, alebo u otca kaplána.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.