FARSKÉ OZNAMY 23. 11. – 29. 11. 2020

  • Oznamujeme, že v sobotu 11. 2020 bude o 10:00 hod. archijerejská sv. liturgia pri príležitosti sviatku sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky slovenských železničiarov. Tejto sv. liturgie sa môžete zúčastniť aj prostredníctvom rádia Lumentv Logos.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Je to jediný pravidelný finančný príjem Charity. Týmto spôsobom môžeme pomôcť finančne tým, ktorí to potrebujú.
  • Oznamujeme, že je ešte možné si objednať Časopis Slovo, záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii katedrály. Kto chce môže sa stať priateľom časopisu Slovo a podporovať ho mesačne ľubovoľnou sumou od 2 eur aj prostredníctvom SIPO. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke casopisslovo.sk alebo aj na tel. č.: 0911 711 263.
  • Prosíme rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku majú prvýkrát pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia, aby ich už nahlasovali telefonicky do sakristie katedrály 0904 738 650, alebo
    Danielovi Galajdovi 0904 854 868 alebo o. Jozefovi Koščovi 0902 521 352.  Kontakty nájdete aj na našej webovej stránke katedrala.sk.
  • Pozývame vás zúčastniť sa celoslovenskej zbierky: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.
  • Oznamujeme Vám, naši drahí veriaci, že ak niekto potrebuje prijať sviatosť zmierenia alebo ak ste chorí a potrebujete prijať sviatosť pomazanie chorých, ohláste sa na farskom úrade telefonicky.

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.