FARSKÉ OZNAMY 23. 10. 2023 – 29. 10. 2023

FARSKÉ OZNAMY
23. 10. 2023 – 29. 10. 2023

 Dnes je Misijná nedeľa. Po svätých liturgiách bude zbierka na misie.
Tento rok bude venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine.
Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší
život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 Zajtra v pondelok 23. októbra o 16.30 tu v katedrále budeme sláviť
starobylú liturgiu svätého Jakuba.
 Prvé stretnutie, pre rodičov a detí ktoré sa pripravujú na prvú svätú
spoveď bude v stredu 25. októbra po večernej svätej liturgii.
 Ponúkame vám predplatné časopisu, Slovo na rok 2024. Prosíme,
aby ste sa nahlásili v sakristii.
 V nedeľu 5. novembra, vladyka Peter Rusnák vyhlásil mimoriadnu
zbierku na pomoc zemetrasením zasiahnutým obyvateľom
a farnostiam v našej archieparchii.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.