FARSKÉ OZNAMY 23. 08. 2021 – 29. 08. 2021

 • Drahí veriaci, v rámci duchovnej prípravy pred návštevou pápeža Františka na Slovensku Vás pozývame na našej farskej úrovni k týmto pobožnostiam. V pracovných dňoch sa po večernej sv. liturgii pomodlíme:
  V pondelok 1. časť akatistu k sv. Jozefovi.
  V utorok Moleben k bl. biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi.
  V stredu 2. časť Akatistu k sv. Jozefovi.
  Vo štvrtok Moleben k bl. biskupovi Vasiľovi Hopkovi.
  V piatok 2. časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke.
 • Na budúcu nedeľu 29. 08. 2021 máme sviatok Sťatia úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Sv. liturgie budú ako obyčajne. V túto nedeľu je zdržanlivosť od mäsa.
 • Oznamujeme, že elektronická registrácia na návštevu pápeža Františka na Slovensku je spustená. Prihlásiť sa môžete cez stránku grkatpo.sk alebo priamo na stránke www.navstevapapeza.sk.
 • Poývame Vás na pešiu púť z Nižného Hrabovca do Michaloviec k relikviám Metoda Dominika Trčku pod záštitou otcov redemptoristov dňa 28. 08. 2021. Bližšie informácie sú vzadu na plagáte.

 

                                                                                                       Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.