FARSKÉ OZNAMY 23. 05. 2022 – 29. 05. 2022

  • V stredu 25. mája 2022 sa v Prešove uskutoční Archieparchiálne synodálne stretnutie, po ktorom bude vypracovaný záverečný dokument – syntéza za našu Prešovskú archieparchiu. Stretnutie začneme slávením sv. liturgie s archijerejom v katedrálnom chráme o 9.00 hod., na ktorú ste srdečne aj vy pozvaní. Zároveň sa chceme vám všetkým poďakovať za modlitby, obety i osobné angažovanie sa v synodálnom procese. Sprevádzajme synodu, ktorá pokračuje, aj naďalej svojimi modlitbami.
  • Vo štvrtok 26. mája 2022 máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ako zvyčajne vo sviatok: ráno 5:45, 7:00, 8:30 a popoludní o 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Veľkú večiereň sviatku budeme mať v stredu po večernej liturgii.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Účelom zbierky je finančne podporiť predovšetkým masmediálne projekty Katolíckej cirkvi na Slovensku.
  • Pozývame Vaše deti na letné tábory do Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra v Juskovej voli. Prihlásiť sa už môžete. Bližšie informácie sú na nástenke a tiež na stránke gmcbarka.sk.
  • Milí rodičia, aj touto cestou Vás povzbudzujeme, aby ste svoje deti na základných a stredných školách hlásili na predmet Gréckokatolícka náboženská výchova, aby tak mohli rásť v poznávaní a v láske k svojmu východnému obradu.

 

 

 

            Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.