FARSKÉ OZNAMY 23. 01. 2023 – 29. 01. 2023

  • Drahí bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na archijerejskú svätú liturgiu, ktorú budeme sláviť spolu s biskupmi zo Slovenska a zahraničia v sobotu 28. januára 2023 o 10:00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris. Naša cirkev bola na metropolitný stupeň pozdvihnutá pápežom Benediktom XVI. na sviatok Troch svätiteľov 30. januára 2008. Svätou liturgiou budeme Bohu ďakovať za všetky milosti, ktorými nás obdarúva skrze svoju Cirkev. Slávnosť bude zároveň v priamom televíznom prenose vysielať RTVS na Dvojke. Sprievodným program bude vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v piatok 27. januára 2023 o 9:00. Zároveň vás pozývame aj na večiereň, ktorú sa pomodlíme tu v katedrále v piatok po večernej sv. liturgii o 17.30.
  • V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, vás pozývame na spoločnú modlitbu kresťanov v Prešove, ktorá sa uskutoční v konkaterdále sv. Mikuláša dňa 23. 01. o 18.00 hod..
  • Vo štvrtok 26. 01. po večernej sv. liturgii, bude stretnutie pre deti a rodičov detí, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.