FARSKÉ OZNAMY 22. 11. 2021 – 28. 11. 2021

  • Od pondelka 22. 11. 2021 budeme ako Prešovský okres v bordovej farbe podľa nového covid-automatu. Všetky sv. liturgie budú v režime OP (očkovaní alebo po prekonaní) s kapacitou 100 osôb. V režime OTP budú večierne a utierne s kapacitou 6 osôb. Je potrebné prinášať so sebou na papieriku napísané meno a priezvisko, tel. číslo, dátum a čas slávenia bohoslužby Na budúcu nedeľu sv. liturgia o 7:00 hod. nebude, pomodlíme sa utiereň o 6:50 hod.
  • Pripomíname, že ak má niekto fyzickú (obmedzená kapacita chrámu alebo iná spravodlivá príčina) alebo morálnu (napr. opodstatnený strach z ochorenia alebo iná spravodlivá príčina) nemožnosť účasti na bohoslužbách, sú na základe samotnej takejto skutočnosti dišpenzovaní. V nedele a vo sviatok to neznamená, že nemáme inými vhodnými a možnými spôsobmi svätiť sviatočný deň (napr. osobnou modlitbou, rodinnou modlitbou, pozorným sledovaním priameho prenosu svätej liturgie a pod.)
  • Na budúcu nedeľu 28. 11. 2021 budeme mať zbierku na Charitu.
  • V sakristii katedrály si môžete predplatiť časopis Slovo na ďalší kalendárny rok 2022
  • Drahí bratia a sestry, aj tohto roku Vás pozývame do projektu: Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok? Týmto projektom podporujeme aj Dom sv. Kozmu a Damiána, ktorý spravujú naše sestry Služobnice. Bližšie informácie sú vzadu na plagáte.
  • Apoštolská penitenciária potvrdila aj pre tento rok úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, že môžu byť presunuté aj na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať pričom nemusia súvisle nasledovať za sebou.

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.