FARSKÉ OZNAMY 22. 05. – 28. 05. 2023

 Dnes je zbierka na katolícke masmédia.

 Budúca sobota, bude zádušná, preto sa po liturgii za zosnulých o 7.00, pomodlíme
aj panychídu za všetkých našich zosnulých.

 Na budúcu nedeľu slávime sviatok Päťdesiatnice – Zoslania Svätého Ducha, po
sv. liturgiách bude myrovanie. Po večernej svätej liturgii sa pomodlíme Veľkú
večiereň s modlitbami na kolenách. Zároveň od tohto dňa sa smie v chráme kľačať.

 Mládež a deti pozývame na letné stretnutia mládeže, do nášho centra pre mládež
v Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke, alebo na internetovej
stránke gmcbarka.sk

 Redakcia časopisu Slovo a Klokočovská rodina vás pozývajú na púť do
Jaroslavi k Bráne milosrdenstva a Matke súcitu 01. 07. 2023. Viac informácii
nájdete vzadu na nástenke.

 Pozývame vás na festival duchovných piesni byzantského obradu, ktorý sa
uskutoční tu v katedrále v sobotu 10. júna o 14.00 hod.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.