FARSKÉ OZNAMY 22. 01. – 28. 01. 2023

 

  • Bratia a sestry! V sobotu 27. januára 2024 o 10:00 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční biskupská vysviacka otca jeromonacha Jonáša (Jozefa Maxima), prešovského arcibiskupa metropolitu – nominanta. V priamom televíznom prenose bude celú slávnosť vysielať RTVS, TV Lux, TV Logos, TV Zemplín a v priamom rozhlasovom prenose Rádio Lumen.

Z kapacitných dôvodov sa do katedrály dostanú iba kňazi a pozvaní hostia. Pre ostatných veriacich sú pripravené priľahlé priestory – chodba pri katedrále a aula na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. V týchto priestoroch bude možné sledovať slávnosť prostredníctvom prenosu, kňazi tam prídu rozdávať sväté prijímanie a novovysvätený vladyka Jonáš príde na konci slávnosti požehnať Boží ľud. Zaujať miesta je potrebné najneskôr do 9:40 hod.

Zároveň Vám oznamujeme, že nový prešovský arcibiskup metropolita Jonáš bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 10:00 hod. aj v nasledujúci deň – v nedeľu 28. januára 2024, kde už nebudú kapacitné obmedzenia.

Duchovná príprava 

Už počnúc touto nedeľou a v nasledujúcom týždni až do biskupskej vysviacky bude v celej našej metropolii prebiehať duchovná príprava, počas ktorej vás pozývame prichádzať do chrámu na sväté liturgie, aby sme sa takýmto spôsobom zjednotili v našich farnostiach v modlitbe za otca jeromonacha Jonáša. V suhubej ekténii počas nich berieme dve prosby za jeromonacha Jonáša, aby ho Pán v biskupskej službe sprevádzal svojimi milosťami.

Duchovná príprava vyvrcholí počas troch dní pred vysviackou svätými liturgiami v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 16:30 hod. V stredu 24. januára bude svätú liturgiu sláviť vladyka Peter Rusnák, vo štvrtok 25. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ a v piatok 26. januára vladyka Milan Lach SJ. Každý z nich zároveň ohlási homíliu. Pozývame vás, podľa vašich možností, na tieto liturgie do prešovskej katedrály. Budú vysielané aj v priamom prenose TV Logos a TV Zemplín a budete si ich môcť nájsť aj v archíve na webovej a FB stránke TV Logos.

V deň biskupskej vysviacky, v sobotu 27. januára 2024 o 12:00 hod., v každom chráme našej metropolie zaznejú všetky zvony na päť minút. Bude to znak našej spoločnej radosti z tejto vzácnej historickej chvíle a pozvanie k vďačnosti Bohu a k modlitbe za otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, ktorého biskupským heslom sú slová z knihy proroka Jonáša „U Pána je spása.“

 

  • V sobotu 27. januára liturgia o 7.00 nebude.
  • Prosíme tých, ktorí plánujú sobáš v našej katedrále v nasledujúcom roku 2024 aby sa nahlásili na farskom úrade do konca februára.

 

  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo nášho farského infolistu, Katedrála.sk
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.