FARSKÉ OZNAMY 21. 12. – 27. 12. 2020

  • Vo štvrtok 24. decembra 2020 na Predvečer Kristovho narodenia dávame do pozornosti modlitbu Kráľovských hodiniek, ktoré sa budeme modliť o 7:00 hod. ráno. Tiež chceme upriamiť vašu pozornosť na svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorú budeme sláviť o 15.00 hod.  a Veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom.
  • dňoch 25. a 26. decembra 2020 máme prikázané sviatky: Narodenie Pána a Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 5:50, 7:00, 8:00, 10:00, 11:45, naviac je 16:30 a o 18:00 hod. V piatok je voľnica. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Večiereň vo sviatok bude o 15:30 hod.
  • Liturgický program počas sviatkov Narodenia Pána a Zjavenia Pána našej farnosti je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke.
  • Oznamujeme, že je ešte možné si objednať Časopis Slovo, záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii katedrály. Kto chce môže sa stať priateľom časopisu Slovo a podporovať ho mesačne ľubovoľnou sumou od 2 eur aj prostredníctvom SIPO. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke casopisslovo.sk alebo v redakcii časopisu Slovo na ul. Hlavná 3, Prešov.

 

Daniel Galajda, farár              

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.