FARSKÉ OZNAMY 21. 11. 2022 – 27. 11. 2022

  • Zajtra v pondelok 21. novembra slávime sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu, sväté liturgie preto v tento deň budú o 5:45, 7:00, 8:30, 16:30 a 18:00. Po každej svätej liturgii bude myrovanie. Zároveň sa dnes večer ( v nedeľu) pomodlíme Veľkú večiereň s lítiou sviatku.

 

  • V stredu  23. novembra máme deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Môžeme si aj v tento deň spomenúť na našich bratov a sestry vo viere, ktorí sú za svoju vieru v Krista prenasledovaní.

 

  • Vo štvrtok 24. novembra po večernej svätej liturgii (16:30), bude stretnutie pre a rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvú svätú spoveď.

 

  • Na budúcu nedeľu 27. novembra bude zbierka na charitu.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.