FARSKE OZNAMY 21. 08. 2023 – 27. 08. 2023

  • V piatok 25. augusta, máme sviatok Blaženého hieromučeníka Metoda, michalovského protoigumena. V tento deň máme voľnicu. Sväté liturgie budú v tento deň o 5.45, 7.00, 16.30. Vo štvrtok večer sa pomodlíme večiereň tohoto sviatku.
  • Vzadu za lavicami si môžete zobrať nové číslo farského infolistu Katedrála.sk.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.