FARSKÉ OZNAMY 21. 03. 2022 – 27. 03. 2022

 • Túto Krížupoklonnú nedeľu,  20. marca 2022, je mimoriadna zbierka na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine. 
 • Na budúci týždeň bude liturgický program nasledovný:
  V stredu a vo štvrtok (nie v piatok) vás pozývame pomodliť sa v kajúcom duchu veľkopôstnu utiereň, ktorá bude o 15 minút skôr, teda o 6:45 hod.o 16:30 hod. mať účasť na Božskej službe vopred posvätených darov. Vo všetky stredy a piatky svätej veľkej štyridsiatnice je zdržanlivosť od mäsa.
  V piatok 25. 03. 2022 máme prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Bohorodičke. Ráno  budú sv. liturgie o 5:45, 7:00 a o 8:30 . Poobede o 16:30 hod. bude Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho. O 18:00 hod. bude tiež sv. liturgia. Po každej sv. liturgii bude myrovanie.
  Na budúcu nedeľu bude ešte pred večierňou pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod.
 • Prebiehajú zádušné soboty. Na štvrtú zádušnú sobotu (26. 03. 2022) sa budú čítať mená od písmena P po písmeno Z. Kto ešte nemá obnovené hramoty, môže ich obnoviť v sakristii katedrály.
 • Členovia prešovského gréckokatolíckeho Katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa pozývajú všetkých, ktorí radi a pekne spievajú, aby sa k nim pridali a spolu s nimi oslavovali Pána krásou zborových spevov. Nepotrebujete mať žiadne hudobné vzdelanie a nemusíte poznať noty. Hlavné je chcieť. Skúšky sú vždy vo štvrtok o 17.30 hod. v katedrálnom chráme, alebo na fare v nebíčku. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0905 942 236 a na plagáte na nástenke. 
 • Kto chce prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť v sakristii katedrály. 

 

 

 

Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.