FARSKÉ OZNAMY 20. 12. 2021 – 26. 12. 2021

  • V piatok 24. decembra 2021 na Predvečer Kristovho narodenia dávame do pozornosti modlitbu Kráľovských hodiniek, ktoré sa budeme modliť o 7:00 hod. ráno. Tiež chceme upriamiť vašu pozornosť na svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorú budeme sláviť o 15.00 hod. a Veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom.
  • V dňoch 25. a 26. decembra 2021 máme prikázané sviatky: Narodenie Pána a Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 5:45, 7:00, 8:00 (25.12.21 archijerejská do TV LUX), 10:00, 11:45, 16:30 a o 18:00 hod. Po každej sv. liturgii bude myrovanie. Večiereň vo sviatok bude o 15:30 hod.
  • Liturgický program počas sviatkov Narodenia Pána a Zjavenia Pána našej farnosti je zverejnený na plagáte pri vchode do chrámu a je aj na našej webovej stránke katedrala.sk.
  • Naše chrámy sú opäť otvorené. Všetky bohoslužby budú v režime OP (očkovaní alebo po prekonaní) s kapacitou 30 osôb. Je potrebné prinášať so sebou na papieriku napísané meno a priezvisko, číslo, dátum a čas slávenia bohoslužby.
  • V sakristii katedrály si môžete zakúpiť časopis Prameň. Kúpou tohto časopisu podporujete chod seminára, nie jednotlivých seminaristov.
  • Pripomíname, že ak má niekto fyzickú (obmedzená kapacita chrámu alebo iná spravodlivá príčina) alebo morálnu (napr. opodstatnený strach z ochorenia alebo iná spravodlivá príčina) nemožnosť účasti na bohoslužbách, sú na základe samotnej takejto skutočnosti dišpenzovaní. V nedele a vo sviatok to neznamená, že nemáme inými vhodnými a možnými spôsobmi svätiť sviatočný deň (napr. osobnou modlitbou, rodinnou modlitbou, pozorným sledovaním priameho prenosu svätej liturgie a pod.).

 

                                                                                                       Daniel Galajda, farár

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.